سفارش تبلیغ
صبا
<

نماز

امروز داشتم نماز میخوندم هی تصویر عمم میومد جلو چشمم...فهمیدم خدا غیر  مستقیم داره میگه این نماز ب درد عمت میخوره..پوزخند[ سه شنبه 94/2/29 ] [ 4:57 عصر ] [ nastaran ]

کد حرکت متن دنبال موس< e="J

<

قالب وبلاگ

سفارش تبلیغ
صبا
<<
سفارش تبلیغ
صبا
<