سفارش تبلیغ
صبا
<

وفات حضرت خدیجه س تسلیت باد[ شنبه 94/4/6 ] [ 12:18 صبح ] [ nastaran ]

نماز

امروز داشتم نماز میخوندم هی تصویر عمم میومد جلو چشمم...فهمیدم خدا غیر  مستقیم داره میگه این نماز ب درد عمت میخوره..پوزخند[ سه شنبه 94/2/29 ] [ 4:57 عصر ] [ nastaran ]

ههههههههههههه

همه بهش میگفتن اصغر باغچه ...

.

.

الان تو لاین دیدمش زده مدلینگ، no pv :-[ جمعه 94/2/18 ] [ 4:28 عصر ] [ nastaran ]

وااااااااقعا

.[ جمعه 94/2/18 ] [ 4:28 عصر ] [ nastaran ]

خخخخخخخ[ جمعه 94/2/18 ] [ 4:27 عصر ] [ nastaran ]

خخخخخخخخخخخخخخ

جن اولی:ف?لم دختربدونه آرا?ش 2 رو د?د?؟؟!!

جن دومی؛آره خ?ل? وحشتناکه،وقت? د?دم تا دوهفته فکرم?کردم ?ه دختر بدون آرا?ش پشت سرمه !!

جن اولی-به نظرمن وجود ندارن خرافاته ...

جن دومی:اص? ب?ا بخواب?م ازا?ن حرفا? ترسناک نزن?م[ جمعه 94/2/18 ] [ 4:27 عصر ] [ nastaran ]

گشت ارشاد

گشت ارشاد یه دختره رو بدون روسری و مانتو گرفته بودن 
و به طرز وحشتناکی سوار ون کردن 
طفلکی دختره هی میخواست یه چیزی بگه نمیذاشتن  
آخر سر که ون راه افتاد 
با رژ لبش یه جمله رو شیشه ون نوشت:

بابا من پسرم[ جمعه 94/1/21 ] [ 9:9 عصر ] [ nastaran ]

خخخخخخخ

پسر همسایمون تا دیروز شلوار گل گلی میپوشید...

همه بهش میگفتن اصغر باغچه ...

.

.

الان تو لاین دیدمش زده مدلینگ، no pv :-[ جمعه 94/1/21 ] [ 9:8 عصر ] [ nastaran ]

جذابیت

جذابیتم دس خودم نیس که 

.

.

.

.

.

.

بچه ها دس شما نیس ؟؟:|[ جمعه 94/1/21 ] [ 9:6 عصر ] [ nastaran ]

جن

مکالمه دو جن در نصفه شب:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جن اولی:ف?لم دختربدونه آرا?ش 2 رو د?د?؟؟!!

جن دومی؛آره خ?ل? وحشتناکه،وقت? د?دم تا دوهفته فکرم?کردم ?ه دختر بدون آرا?ش پشت سرمه !!

جن اولی-به نظرمن وجود ندارن خرافاته ...

جن دومی:اص? ب?ا بخواب?م ازا?ن حرفا? ترسناک نزن?م[ جمعه 94/1/21 ] [ 9:5 عصر ] [ nastaran ]

کد حرکت متن دنبال موس< e="J

<

قالب وبلاگ

سفارش تبلیغ
صبا
<<
سفارش تبلیغ
صبا
<